การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3

- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2…

Continue Reading การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3