ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียน 100 % 13 ส.ค. 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธย…

Continue Reading ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียน 100 % 13 ส.ค. 2563

ตารางถ่ายรูปนักเรียน ระบบ D-School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อย ทรงผมถ…

Continue Reading ตารางถ่ายรูปนักเรียน ระบบ D-School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี Covid-19 มีผล 3 สิงหาคม 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธย…

Continue Reading ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี Covid-19 มีผล 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปรับกลุ่มการเรียนใหม่ มีผล 3 สิงหาคม 2563

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ…

Continue Reading ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปรับกลุ่มการเรียนใหม่ มีผล 3 สิงหาคม 2563

แจ้งแก้ไขตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งแก้ไขตารางเรียน ระดับชั้นม…

Continue Reading แจ้งแก้ไขตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธย…

Continue Reading รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี Covid-19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธย…

Continue Reading ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี Covid-19

ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง ให้นักเรียนระดับชั้น …

Continue Reading ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563