ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร…

Continue Reading ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคั…

Continue Reading ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3

- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2…

Continue Reading การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3

การรับสมัคร/รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

การรับสมัคร/รายงานตัว นักศึกษา…

Continue Reading การรับสมัคร/รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

ชี้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Continue Reading ชี้แจ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563