ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรีย…

Continue Reading ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 (รอบ 2 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรีย…

Continue Reading ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 (รอบ 2 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ขอเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ…

Continue Reading รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ขอเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Continue Reading กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2

ระบบจะเปิด วันที่ 12 มิถุนายน …

Continue Reading การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2

ประกาศผลรับนักเรียน ระดับชั้นม.4 รอบนักเรียนทั่วไป และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลรับนักเรียน ระดับชั้นม…

Continue Reading ประกาศผลรับนักเรียน ระดับชั้นม.4 รอบนักเรียนทั่วไป และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

โปรดมารายงานตัวและมอบตัวตามกลุ…

Continue Reading ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563