ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง ให้นักเรียนระดับชั้น …

Continue Reading ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรีย…

Continue Reading ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 (รอบ 2 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรีย…

Continue Reading ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 (รอบ 2 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ขอเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ…

Continue Reading รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ขอเปลี่ยนแผนการเรียน ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Continue Reading กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รอบที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2

ระบบจะเปิด วันที่ 12 มิถุนายน …

Continue Reading การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2