Category Archives: รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560