Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลไฟล์เอกสาร