Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ชั้น ม. 1 – ม. 6 ปี 2560

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ชั้น ม. 1 – ม. 6 ปี 2560 รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

จองห้องกิจกรรม สำหรับครูผู้สอน

ให้ตัวแทนครูที่สอนแต่ละกิจกรรม ลงชื่อจองห้องที่จะใช้จัดกิจกรรมชุมนุม ___ขอให้คุณครูประจำกิจกรรมชุมนุม (1 กิจกรรม จะเป็นท่านใดก็ได้) กรอกแบบลงทะเบียนจองห้องกิจกรรมชุมนุม โดยให้เลือกได้ 3 อันดับ ___เกณฑ์การได้ห้อง จะพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนและลักษณะกิจกรรม โดยจะปิดรับลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น. >>คลิกเพื่อจองห้อง<<

การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560 ห้ามลงทะเบียนซ้ำ 1. ศึกษารายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอน และเงื่อนไขการรับนักเรียน 2. ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านช่องทางดังนี้ ___– เว็บไซต์โรงเรียน www.lpp.ac.th ___– Facebook “ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม” ___– Facebook “Latplakhaophitthayakhom School :: โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม” 3. คลิกที่ Link ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 4. เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ 5. นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ 5 อันดับ 6. ระบบเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันอังคารที่ 16…

ประกาศผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการแข่งขันกลุ่ม A ผลการแข่งขันกลุ่ม B

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๓๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย >> ดาวน์โหลไฟล์ที่นี่ <<

การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙