23. การสร้างโต๊ะ

123ชมการสาธิต คลิกที่นี่

1.คลิกขาวที่ Frontal เลือก New Sketch... >> OK

เื่พื่อสร้าง ต้นแบบของ ProDeskTop

2.เข้าที่ View Onto Wokplane ( หรือ กด Key ลัด Shift + W )

เพื่อเปลี่ยนมุงมองในการสร้างได้สะดวก

3.สร้างรูปขาโต๊ะ

เื่พื่อสร้าง ต้นแบบของ ProDeskTop

4.คลิกขาวที่ base เลือก New Sketch... >> OK

เื่พื่อสร้าง ต้นแบบของ ProDeskTop

5.วาดรูปวงกลม >> กดเลือกที่ ขาโต๊ะ

เื่พื่อสร้าง ต้นแบบของ ProDeskTop

6.เลือก Feature >> Pattem ปรับ 12 เป็น 0 (Lines)

ปรับทรงของชิ้นงาน

7.ระบุอันตามใจชอบ

เพื่อสร้างขาโต๊ะหลายอัน

8.เข้าไปที่ Workplane >> New Workplane >> ใส่ขนาดตามต้องการ

เพื่อรูปแบบของรูปทรง

9.สร้างวงกลมระบุความหนา

การสร้่างหัวโต๊ะ

123ชมการสาธิต คลิกที่นี่