เรียนรู้การใช้โปรแกรม ProDeskTop ออกแบบ 3 มิติ

โดย อ.อนุชา สุระถา  รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม  อ.ลาดพร้าว  จ.กรุงเทพมหานคร
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา

1.  การสร้างวัตถุทรงตัน 14. การสร้างกุญแจ
2.  การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม 15. การสร้างรูปทรงเกลียว (สปริง)
3.  การตัดมุมวัตถุ (ตัวแปร) 16. การสร้างข้องอและเจาะรู
4.  การตัดมุมวัตถุหลายด้าน 17. การสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักร
5.  การตัดมุมเหลี่ยม 18. การประกบชิ้นงาน
6.  การสร้างขันน้ำ 19. การสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ
7.  การเจาะรูวัตถุให้ทะลุ 20. การสร้างกล่องแบบเปิดได้
8.  การเจาะรูวัตถุ 1      20.1 การสร้างตัวกล่อง
9.  การเจาะรูวัตถุ 2      20.2 การสร้างฝากล่อง
10. การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ      20.3 การประกบกล่อง
11. การสร้างภาชนะรูปแก้ว 21. การสร้างแกลลอนพร้อมที่จับ
12. การสร้างเฟือง 22. การทำ Lofting Through ProFiles
13. การสร้างอิฐบล๊อก 23. การสร้างโต๊ะ
Download Program ProDeskTop
คู่มือลงโปรแกรม ProDeskTop