Author Archives: admin

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) คลิกที่นี่เพื่อแจ้งความจำนง

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 แผ่นพับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 แผ่นพับโครงการนักเรียนห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี 2560 แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการแข่งขันกลุ่ม A ผลการแข่งขันกลุ่ม B

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๓๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย >> ดาวน์โหลไฟล์ที่นี่ <<