Author Archives: admin

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ชั้น ม. 1 – ม. 6 ปี 2560

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ชั้น ม. 1 – ม. 6 ปี 2560 รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560