กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ LPP English Camp 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ LPP English Camp 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม ที่หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ เป็นประธานในการเปิดค่าย ณ บ้านพักสัมมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ดร.ศรประภา สิริภัทรวิช รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมถ่ายรูปและเปิดค่าย ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ 1 ก่อนออกเดินทางในเวลา 08.30 น.