โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2 โดยมี น.ส.ประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม