โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดงานมุทิตาคารวะ 2561 “ปูชนียบูชา วันอำลาครูเกษียณ”

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดงานมุทิตาคารวะ 2561 “ปูชนียบูชา วันอำลาครูเกษียณ” ซึ่งคุณครูที่เกษียณอายุราชการมี 2 ท่าน คือ คุณครูปิรันธนา พรประสิทธิ์ และคุณครูพัชนี ป่าหวาย โดยมี ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกล่าวคำประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ และพิธีมุทิตาคารวะ ในวันที่ 13 กันยายน 2561