ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด สพม.2

ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2 จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด สพม.2 เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ สพม.2 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม