สรุปผลการเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่องกิจกรรมชุมนุม (วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561)

*นักเรียนที่มีกิจกรรมชุมนุมแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนกิจกรรมได้อีก

**นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุมให้ดำเนินการดังนี้

——————–
นักเรียนชั้น ม.1 ที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม
ให้เข้าชุมนุม Crossword (243,244) หรือ Languages for you (132) เท่านั้น
——————–

นักเรียนชั้น ม.2 ที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม
ให้เข้าชุมนุม สังคมอยากรู้ (ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ 1) เท่านั้น
——————–

นักเรียนชั้น ม.3 ที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม
ให้เข้าชุมนุม Guru สังคม (ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ 1) เท่านั้น
——————–

นักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม
ให้เข้าชุมนุม เยาวชนสร้างชาติ (ห้องสีเขียวเดิม) เท่านั้น
——————–

โดยให้นักเรียนไปเข้ากิจกรรมชุมนุมตามห้องที่ระบุ
และให้คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมลงชื่อเพิ่มในใบรายชื่อนักเรียน
——————–

สรุปผลการเลือกกิจกรรมชุมนุม

Download (PDF, 77KB)