ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

 

นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว
และรับเอกสารรายงานตัว
ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.