การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

ห้ามลงทะเบียนซ้ำ

Activity

1. ศึกษารายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอน และเงื่อนไขการรับนักเรียน
2. ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านช่องทางดังนี้
___– เว็บไซต์โรงเรียน www.lpp.ac.th
___– Facebook “ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม”
___– Facebook “Latplakhaophitthayakhom School :: โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม”
3. คลิกที่ Link ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
4. เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
5. นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ 5 อันดับ
6. ระบบเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. – วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม เวลา 16.30 น.
7. นักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนวิชาทหาร (รด) ให้ลงทะเบียนกิจกรรม “รักษาดินแดน” แล้วให้ไปรับใบสมัครที่ผู้กำกับรักษาดินแดนด้วย
8. สำหรับนักเรียน ม.5, 6 ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด) ให้ลงทะเบียนกิจกรรม “รักษาดินแดน” เท่านั้น

ห้ามลงทะเบียนซ้ำ

Activity

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปี 2560

18518347_1519247968148803_3774661644477032092_o 18527842_1519248001482133_4654745794187371060_n18491762_1519247964815470_3583365728904701758_o