ทัศนศึกษานักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ.อุทยานการบินกองทับอากาศ พิพิธภัณท์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙