กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙