ประกาศผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันกลุ่ม A

ผลการแข่งขันกลุ่ม B