เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ช ล.พ.
พลังหนึ่ง เป็นพื้นฐาน อันเบื้องต้นของเรา
ลาดปลาเค้า พิทยาคม นี่ฤๅ
คือสถาน ศึกษา ของพวกเรา
ให้ความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีความก้าวหน้า ตลอดไป
จนบรรลุ บัณฑิต เครื่องหมาย
ผู้รู้ดี เป็นผู้ เจริญ
พวกเรารัก ภักดี สุดใจ
เกียรติประวัติ ไปไกลใครใครย่อมรู้
สีเทาชมพู ที่สุดงามหรู ของเรา

ลาดปลาเค้าสัมพันธ์
ล.พ. คือลาดปลาเค้า
พิทยาคม สมนาม งามสง่า
สองห้าหนึ่งศูนย์ ก่อตั้ง ด้วยศรัทธา
พระสงฆ์ประชา ชนร่วมแรง ใจกาย
พวกเรา ชาวสีเทา ชมพู
ไม่ว่าครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์ ทั้งหลาย
รักสถาบัน รักมั่นมิคลาย
น้องพี่หญิงชาย มั่นหมาย ด้วยลาดปลาเค้า
สีเทา คือมันสมอง
รู้ตรึกตรอง กลั่นกรอง ความโฉดเขลา
สีชมพู คือวันเกิด สถาบันเรา
ชาวลาดปลาเค้า พิทยาคม รักดี
ใจงาม กายงาม วาจางาม
ประพฤติงาม ตามอย่าง สิ่งดีดี
เราภูมิใจ เรารัก สามัคคี
ณ ที่แห่งนี้ มีน้ำใจ สายสัมพันธ์