ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
540 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 025707343 โทรสาร 025707575
E-mail: admin@lpp.ac.th

—————————————————————————————————————–