ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

lpplogo

 ล.พ. เป็นชื่อย่อโรงเรียน “ลาดปลาเค้าพิทยาคม”
 หนังสือสามเล่ม หมายถึง ความรู้พื้นฐานอันมั่นคง 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 หมวกปริญญา หมายถึง เครื่องหมายแห่งความสำเร็จ
 หมวกปริญญาวางบนหนังสือ 3 เล่ม หมายถึง ความสำเร็จย่อมมาจากพื้นฐานอันมั่นคงทางการศึกษา
 พุทธภาษิตประจำโรงเรียน สุวิชาโน  ภวํ โหติ หมายถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธสรณ
 คติพจน์ของโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรฝึกฝน
สีประจำโรงเรียน สีเทา-สีชมพู
สีประจำคณะสี สีแดง – สุรเสน
สีเหลือง – สุรกานต์
สีเขียว – องคต
สีน้ำเงิน – นิลราช
สีม่วง – หนุมาน
อัตลักษณ์โรงเรียน ล.พ. สวัสดี ไม่ทิ้งขยะ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์