ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

ประกาศผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการแข่งขันกลุ่ม A…

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๓๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 วันที่  3…

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม