ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำทุกท่าน กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

ให้ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำทุกท่าน กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยกรอกข้อมูลทั้ง 2 แบบฟอร์มดังนี้ 1. กรอกข้อมูลที่อยู่ และการศึกษา *โปรดกรอกเพียงครั้งเดียว 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดครอบครัวตาม ทะเบียนราฎร์ *ให้กรอกข้อมูลสมาชิกทุกคนตามทะเบียนราฎร์ โดยการกรอกทีละคน จนครบทุกคน

ประกาศผลรายการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

ประกาศผลรายการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๙ >>ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่<<

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2559

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2) กำหนดการดังนี้ วันที่ 6…

ข่าวสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

ข่าวห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2559

ดูผลการสอบได้ที่นี่     >> คลิกดูผลการสอบ << แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

แนวปฏิบัติของนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

กำหนดมอบตัวนักเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 227 เวลา 09.00…

ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559

แผ่นพับแนะนำห้องเรียนพิเศษ วิดีโอแนะนำห้องเรียนพิเศษ

จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม