ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ LPP English Camp 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ LPP English Camp 2018

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ LPP English Camp 2018 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม ที่หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ เป็นประธานในการเปิดค่าย ณ บ้านพักสัมมนาสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ดร.ศรประภา สิริภัทรวิช…

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดค่ายอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดค่ายอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมี น.ส.ประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล…

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนานักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ตามโครงการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนานักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ตามโครงการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ โดยมีนางสาวประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมในครั้งนี้…

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.2 โดยมี น.ส.ประไพ เสมหร่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 24…

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 วันที่  3…

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลไฟล์เอกสาร

ภาพกิจกรรม