ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนแยกตามกิจกรรมชุมนุม ปี 2560

รายชื่อนักเรียนแยกตามกิจกรรมชุมนุม ปี 2560

รายชื่อนักเรียนแยกตามกิจกรรมชุมนุม ปี 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ชั้น ม. 1 – ม. 6 ปี 2560

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ชั้น ม. 1 – ม. 6 ปี 2560 รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

จองห้องกิจกรรม สำหรับครูผู้สอน

ให้ตัวแทนครูที่สอนแต่ละกิจกรรม ลงชื่อจองห้องที่จะใช้จัดกิจกรรมชุมนุม ___ขอให้คุณครูประจำกิจกรรมชุมนุม (1 กิจกรรม จะเป็นท่านใดก็ได้) กรอกแบบลงทะเบียนจองห้องกิจกรรมชุมนุม โดยให้เลือกได้ 3 อันดับ…

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 วันที่  3…

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลไฟล์เอกสาร

ภาพกิจกรรม