ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

สรุปผลการเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่องกิจกรรมชุมนุม (วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561) *นักเรียนที่มีกิจกรรมชุมนุมแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนกิจกรรมได้อีก **นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุมให้ดำเนินการดังนี้ ——————–…

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 วันที่  3…

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลไฟล์เอกสาร

ภาพกิจกรรม