ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 แผ่นพับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 แผ่นพับโครงการนักเรียนห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปี 2560…

ประกาศผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขัน (ไม่ทางการ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการแข่งขันกลุ่ม A…

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๓๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…

การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา…

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 วันที่  3…

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม