ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำทุกท่าน กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

ให้ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำทุกท่าน กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยกรอกข้อมูลทั้ง 2 แบบฟอร์มดังนี้ 1. กรอกข้อมูลที่อยู่ และการศึกษา *โปรดกรอกเพียงครั้งเดียว 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดครอบครัวตาม ทะเบียนราฎร์ *ให้กรอกข้อมูลสมาชิกทุกคนตามทะเบียนราฎร์ โดยการกรอกทีละคน จนครบทุกคน

ประกาศผลรายการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

ประกาศผลรายการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๙ >>ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่<<

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๙

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2559

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2) กำหนดการดังนี้ วันที่ 6…

ข่าวสำหรับนักเรียน

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ

กำหนดการหลังสอบ วันที่  29  กันยายน  2559     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด  0, ร, มส วันที่  29 – 30 กันยายน  2559     สอบแก้ตัว  ครั้งที่ 1 วันที่  3…

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ติดต่อที่ห้องปกครองด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

ข่าวห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2559

ดูผลการสอบได้ที่นี่     >> คลิกดูผลการสอบ << แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

แนวปฏิบัติของนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

กำหนดมอบตัวนักเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 227 เวลา 09.00…

ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559

แผ่นพับแนะนำห้องเรียนพิเศษ วิดีโอแนะนำห้องเรียนพิเศษ

จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม